Image

25/09/2023

Lước sóng ngắn

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1040

·          Mục tiêu: 1036

·          Dừng lỗ: 1043

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon