Image

25/09/2023

Lực bán vẫn đang chiếm ưu thế

Chiến lược: Bán quanh mức 940.50. Mục tiêu: 928. Dừng lỗ: 945.75

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon