Image

25/09/2023

Lực bán đang thắng thế trên thị trường

Chiến lược bán trung hạn: Bán quanh mức 945. Mục tiêu 900. Dừng lỗ: 960

Chiến lược bán trong ngày: Bán quanh mức 943. Mục tiêu 929. Dừng lỗ: 950.

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                    Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon