Image

25/09/2023

Lịch công bố thông tin ngày 10/09/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Pháp

* *

0.6%

0.3%

13:45

Châu Âu

Bảng lương phi nông nghiệp Pháp

* *

-0.5%

-0.5%

13:45

Châu Âu

Cán cân thương mại Pháp

* *

-3.9B

-4.0B

15:00

Anh

HPI – chỉ số giá nhà Anh

* *

1%

1.1%

15:30

Châu Âu

Phát biểu của NHTW Châu Âu

* * * *

 

 

16:00

Anh

Chỉ số hàng đầu

* *

 

1%

18:00

Anh

Công bố lãi suất đồng GBP

* * *

0.5%

0.5%

19:30

Canada

Cán cân thương mại

* * *

-0.1B

-0.1B

19:30

Mỹ

Cán cân thương mại

* * * *

-27.1B

-27.0B

19:30

Mỹ

Thất nghiệp tuần

* * * *

560K

570K

20:00

Canada

Công bố lãi suất đồng CAD

* *

0.25%

0.25%

21:30

Mỹ

Dự trữ gas

* *

77B

65B

22:00

Mỹ

Dự trữ dầu thô

* * *

-1.5M

-0.4M

23:30

Mỹ

Phát biểu của FOCM

* * * *

 

 

Image
icon
iconicon