Image

25/09/2023

Lịch công bố thông tin ngày 05/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố trong ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Anh

PPI đầu vào (T)

****

0.80%

-1.00%

15:30

Anh

PPI đầu ra (T)

*****

0.40%

0.60%

18:00

Canada

Số người thất nghiệp

*****

-40.0K

35.9K

18:00

Canada

Tỷ lệ thất nghiệp

*****

8.30%

8.00%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

*****

-520K

-539K

19:30

Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

****

9.20%

8.90%

19:30

Mỹ

Thu nhập bình quân giờ (T)

***

0.20%

0.10%

Image
icon
iconicon