Image

25/09/2023

Kỳ vọng tăng giá cuối cùng của giá vàng

Giá vàng đã hoàn thành quá trình tăng giá để chuẩn bị cho một quá trình giảm mạnh trong thời gian tới với mục tiêu có thể sẽ dưới mức 800 USD/oz. Tuy nhiên chúng tôi vẫn kỳ vọng một đợt tăng giá trong ngắn hạn để làm tiền đề cho quá trình giảm giá. Đợt tăng giá này được kỳ vọng sẽ quay lại quanh mức 970 USD/oz.

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon