Image

25/09/2023

KỊCH BẢN VẪN ĐANG TIẾP DIỄN …

Diễn biến trong phiên giao dịch hôm qua vãn đang như những gì chúng tôi đã đề cập. Tuy chưa bật mạnh để chinh phục các mục tiêu của chúng tôi nhưng sau khi tiếp cận đường hỗ trợ (cạnh biên dưới của đường kênh giá) tại mức thấp 1100 USD/oz, vàng đã có những bước điều chỉnh mạnh và hiện đang dược giao dịch quanh vùng 1108 USD/oz. Nhìn trên đồ thị 1H và kết hợp các chỉ báo cũng như một số công cụ khác, chúng tôi cho rằng, nhiều khả năng trong phiên hôm nay, vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ và nhằm tới các mục tiêu cao hơn.

Chính vì vậy, trong giai đoạn này chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào trên mức 1103 USD/oz, nhằm mục tiêu 1114 - 1121 USD/oz, dừng lỗ khi giá phá 1097 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst

Image
icon
iconicon