Image

25/09/2023

Khả năng tăng giá vẫn bền vững - Chiến lược kinh doanh

Chiến lược:

 

Mua vào quanh mức 1016

Mục tiêu: 1030

Dừng lỗ: 1010

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon