Image

25/09/2023

Hai khả năng đều cho thấy giá vàng có thể rớt trở lại ít nhất là quanh 1070 USD/oz

 

Hai khả năng đều cho thấy giá vàng có thể rớt trở lại ít nhất là quanh 1070 USD/oz.

 

Khả năng thứ nhất: Giai đoạn tăng giá vừa qua từ quanh mức 930 USD/oz đến 1226 USD/oz được chúng tôi phân thành 5 sóng (i, ii, iii, iv, v). Trong đó sóng I được phân thành 5 pha sóng nhỏ hơn (1, 2, 3, 4, 5). Ta thấy đường xu hướng (ii, iv) đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch cuối tuần trước khi giá vàng giảm mạnh hơn 50 USD/oz để chính thức bước vào thời kỳ giảm giá. Đợt giảm giá này được chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình Zigzag (A, B, C) với mục tiêu ít nhất sẽ là 1070 USD/oz sau khi kết thúc sóng C. Như vậy hiện tại giá vàng đang trong giai đoạn A và chuẩn bị bước vào giai đoạn B. Giai đoạn B sẽ là giai đoạn điều chỉnh của giai đoạn A và có thể sẽ dao động trong biên độ 1137 – 1190. Sau giai đoạn B điều chỉnh giá vàng sẽ tiếp tục quá trình giảm giá với mục tiêu tiến về ít nhất quanh mức 1070 USD/oz.

 

Khả năng thứ hai: Giai đoạn tăng giá vừa qua từ quanh mức 930 USD/oz đến 1226 USD/oz được chúng tôi phân thành 3 sóng điều chỉnh (A, B, C). Trong đó sóng C được phân thành 5 pha sóng nhỏ (i, ii, iii, iv, v). Đà giảm giá của vàng trong phiên giao dịch hôm thứ sáu đã phá vỡ đường xu hướng (i, iv) để quay trở lại đà giảm giá. Trong đợt giảm giá này chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tạo thành 5 sóng (I, II, III, IV, V) với mục tiêu có thể xuống đến quanh mức 1027 USD/oz sau khi kết thúc sóng V. Hiện tại giá vàng chỉ đang thể hiện con sóng thứ I của quá trình giảm giá này.

 

Cả hai khả năng đều cho thấy vàng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Do đó chúng tôi khuyến khích các trạng thái bán ra khi giá vàng tạo những điều chỉnh tăng giá.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

 

Image
icon
iconicon