Image

25/09/2023

Hai khả năng cho thấy giá tăng

 

Hai khả năng của diễn biến giá vàng trong thời gian tới đều cho thấy giá vàng sẽ hướng đến mục tiêu 1034 USD/oz. Sau khi có phiên điều chỉnh giảm giá vào đầu phiên giao dịch trên thị trường New York, giá vàng đã quay trở lại đà tăng giá và đang được xem là giai đoạn thứ V.

 

Trường hợp I:

 

Giai đoạn V được chia thành 5 giai đoạn nhỏ hơn để hướng đến việc tạo thành mô hình đẩy giá vàng chinh phục mức 1034 hoặc xa hơn nữa. Nếu là trường hợp này giá vàng đang tiến đến hoàn tất giai đoạn 3 của giai đoạn V này với mục tiêu có thể đạt mức 1020 USD/oz. Do đó khuyến khích nhà đầu tư mua vào trong giai đoạn này. Sau khi kết thúc giai đoạn 3 nhỏ này giá vàng có thể nhận sự điều chỉnh để hoàn tất giai đoạn 4 nhỏ với mục tiêu giá vàng sẽ quay lại 1015 USD/oz. Sau khi kết thúc giai đoạn 4 nhỏ sẽ mở ra một khả năng tăng giá mới với mục tiêu ít nhất là 1034 USD/oz.

 

Trường hợp II:

Hiện tại giá vàng cũng đang hoàn tất giai đoạn V lớn và giai đoạn này cũng được chia thành năm giai đoạn tăng giảm nhỏ hơn. Tuy nhiên khác với trường hợp I, trường hợp này đang thể hiện giá vàng đang trong quá trình hoàn tất giai đoạn 2 nhỏ để mở ra một khả năng tăng mạnh trong giai đoạn 3 nhỏ như đồ thị với mục tiêu cũng hướng đến quanh mức 1020 USD/oz. Sau đó giá vàng cũng nhận một sự điều chỉnh trước khi bứt phá hướng đến mức 1034 USD/oz.

 

 

Như vậy cả hai trường hợp đều cho thấy giá vàng sẽ còn tăng do đó khuyến kích các lệnh mua vàng.

 

Phạm Tự Quốc Minh

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon