Image

25/09/2023

Giai đoạn e kết thúc mở ra cơ hội tăng giá mới

Giá vàng đã hoàn tất quá trình điều chỉnh giảm giá B với mô hình tam giác mở ra một giai đoạn tăng giá mới với mục tiêu có thể lên đến 1085 USD/oz. Tuy nhiên giá vàng sẽ chưa thể bứt phá khỏi vùng điều chỉnh và sẽ thực sự chinh phục mức kỳ vọng chỉ khi nào giá vàng vượt qua mức 1068.

 

Trong giai đoạn này chúng tôi khuyến kích các trạng thái mua vào. Diễn biến của thị trường vàng được chúng tôi dự báo và được thể hiện theo đồ thị sau.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon