Image

25/09/2023

Giai đoạn cuối cùng (e) của tamg giác

Đúng như chúng tôi kỳ vọng giai đoạn điều chỉnh hiện tại đang tại ra mô hình tam giác với 5 cạnh (a), (b), (c), (d), (e) nằm trong tam giác này. Hiện tại giá vàng đang trong quá trình hoàn thành cạnh cuối cùng (e) với mục tiêu hướng về quanh mức 1050 USD/oz.

 

Nếu như giai đoạn (e) này giảm mạnh qua mức 1047.80 USD/oz thì nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm mạnh xuống các mức thấp hơn như 1035 USD/oz, 1020 USD/oz hoặc có thể là 1000 USD/oz. Tuy nhiên nếu không thể giảm nhanh qua mức cản tâm lý này thì nhiều khả năng giá vàng sẽ bật mạnh trở lại vùng 1060 USD/oz.

 

Chúng tôi khuyến khích các trạng thái bán ra trong giai đoạn (e) này và tất cả các trạng thái bán ra đều phải dừng lỗ nếu giá vàng quay trở lại trên mức 1067.60 USD/oz.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon