Image

25/09/2023

Giai đoạn C sẽ đưa vàng về 1045?

Giá vàng đã hoàn tất giai đoạn A (Impulse) bao gồm 5 sóng tăng giá và đang trong quá trình hoàn tất giai đoạn điều chỉnh giảm B (Zigzag) với mục tiêu 1036.50. Sau giai đoạn này giá vàng sẽ tiến đến giai đoạn C (Impulse) bao gồm 5 sóng tăng giá với mục tiêu 1045.

Chúng tôi khuyến khích mua vào với trạng thái nhỏ quanh mức 1037. Mục tiêu 1045. Dừng lỗ: 1032.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon