Image

25/09/2023

Giai đoạn C - Chiến lược giao dịch

Chiến lược:

 

Bán quanh mức 1013.00

Mục tiêu: 1000

Dừng lỗ: 1018.

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon