Image

25/09/2023

Giá vàng điều chỉnh tăng - Chiến lược giao dịch

Chiến lược: Bán ra quanh mức 933. Mục tiêu 920. Dừng lỗ: 938.

Mua vào quanh mức 920. Mục tiêu 960. Dừng lỗ: 913

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh       

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon