Image

25/09/2023

Giá vàng điều chỉnh - Chiến lược giao dịch

Giá vàng đang trong quá trình hình thành sóng điều chỉnh B của giai đoạn điều chỉnh lớn hơn với dự báo sẽ tạo ra mô hình Triangle. Như vậy khả năng giá vàng sẽ chạy trong biên độ 928 – 942 trong 2 ngày giao dịch cuối tuần là khá lớn.

Chiến lược cho giai đoạn giá điều chỉnh lần này sẽ là mua vào trong vùng 928 – 930. Mục tiêu 940 – 942. Dừng lỗ dưới 923.

Bán ra trong vùng 940 – 942. Mục tiêu 930 – 932. Dừng lỗ các trạng thái khi giá vàng vượt 945.

Chiến lược sẽ tiếp tục được cập nhật.

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh    

                                                            Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ

Image
icon
iconicon