Image

25/09/2023

Giá vàng đang tiếp cận vượt bán

 

Trong quá trình giảm giá vừa qua từ bắt đầu từ 990 chúng ta thấy có 2 giai đoạn giá vàng điều chỉnh khiến cho nhiều nhà đầu tư nhằm tưởng giá vàng sẽ tăng lại từ các giai đoạn đó. Tuy nhiên diễn biến giá vàng thường không theo qui tắc “đông sẽ đúng” cho nên giá đã tiếp tục giảm mạnh xuống quanh mức 913 USD/oz làm bất ngờ giới đầu tư. Hiện tại ngày càng nhiều nhà đầu tư cho rằng giá vàng sẽ tiến sâu hơn về mức 880 USD/oz. Nhung theo các cảnh báo của chúng tôi giá vàng đang tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh và chuẩn bị cho một đợt tăng giá trở lại. Như vậy quá trình giảm giá của vàng đã đi qua 5 giai đoạn với 3 giai đoạn giảm giá và 2 giai đoạn điều chỉnh tăng giá. Trong 3 giai đoạn giảm giá thì 2 giai đoạn trước mỗi giai đoạn giá giá vàng giảm khoảng 40 USD/oz. Nếu giai đoạn này cũng có mức giảm tương tự thì mục tiêu của vàng có thể về 905USD/oz.

 

Các điểm kỹ thuật trên đồ thị 4 giờ cho thấy giá vàng đang rơi vào vùng vượt bán. Một xu hướng tăng giá mới đang tìm ẩn được biểu hiện thông qua chỉ số Stoch đang tiến từ dưới mức 20 trở lên. Trong khi đó RSI cũng chạm vùng vượt bán.

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh       

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon