Image

25/09/2023

Giá vàng đang tích lũy cho một cuộc bứt phá

 

Trong bài phân tích hôm qua chúng tôi đã đề cập đến khả năng giảm giá của vàng sẽ trãi qua 5 giai đoạn với mục tiêu có thể về dưới mức 800 USD/oz. Hiện tại giá vàng đang hoàn tất giai đoạn thứ nhất với mục tiêu có thể sẽ hướng đến quanh mức 925.50 USD/oz. Trong giai đoạn thứ nhất này chúng ta thấy giá vàng đã đi qua 3 giai đoạn nhỏ (I, II, III). Giai đoạn I bắt đầu từ 971.60 và kết thúc tại 942.30. Giai đoạn thứ II bắt đầu từ 942.30 và kết thúc tại 959.10. Giai đoạn III bắt đầu từ 959.10 và kết thúc tại 930.30. Hiện tại giá vàng đang trong quá trình hình thành giai đoạn thứ IV với kỳ vọng giai đoạn này sẽ kết thúc quanh mức 943.50. Giai đoạn II và giai đoạn IV gọi là giai đoạn điều chỉnh tăng giá trong quá trình giảm giá. Do đó sau khi giai đoạn IV kết thúc sẽ là một đợt giảm mạnh với mục tiêu 925.50 để hoàn tất giai đoạn V của con sóng (Thứ Nhất). Cần chú ý rằng giai đoạn I và giai đoạn III giá gần bằng nhau và vào khoản 29 USD cho mỗi giai đoạn và giai đoạn V được kỳ vọng sẽ không quá 29 USD.

Nhìn chung lực bán đang thắng thế trên thị trường do đó cần duy trì các trạng thái bán ra.

Các chiến lược sẽ được cập nhật trong mục : Chiến Lược Kinh Doanh

                                                               Phạm Tự Quốc Minh

                                         Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon