Image

25/09/2023

Giá vàng đang hoàn thành giai đoạn (C)

Giá vàng sau khi giảm mạnh xuống quanh mức 1035 USD/oz thì đã hoàn thành giai đoạn (B) và đang mở ra một giai đoạn tăng giá cuối cùng (C). Giai đoạn (C) này được chúng tôi kỳ vọng sẽ bao gồm 5 giai đoạn nhỏ (i, ii, iii, iv, v) để tạo thành mô hình Impulse với mục tiêu có thể trở về quanh mức 1055 USD/oz.

 

Trong giai đoạn này chúng tôi khuyến kích các lệnh mua vàng và các lệnh mua này phải thực hiện dừng lỗ nếu giá vàng giảm xuống thấp hơn mức 1035 USD/oz. Một khi giá vàng giảm mạnh xuống dưới mức này sẽ mở ra cơ hội cho vàng tiếp tục giảm giá.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon