Image

25/09/2023

GIÁ VẪN "VỮNG" ĐÀ NHẰM 1226 USD/oz !

Nhìn trên biểu đồ 1H, việc điều chỉnh từ quanh vùng 1212 USD/oz xuống quanh 1184 USD/oz cho thấy vàng đã không phá vỡ được vùng Fibonacci 50% (điểm thấp nhất 1157 USD/oz và điểm cao nhất 1212 USD/oz). Tại mức giá này, vàng đã gia tăng trở lại và được duy trì quanh 1205 USD/oz. Đây cũng chính là mức Fibonacci 23.6%. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng, vàng sẽ điều chỉnh giảm xuống và sẽ gặp các mức hỗ trợ quanh vùng 1200 USD/oz.

Hôm nay, chúng tôi cũng thấy rằng mức hỗ trợ tại vùng 1192 USD/oz (mức Fibonacci 38.2%) là khá mạnh và khi nào vàng còn duy trì trên vùng này vàng vẫn sẽ tạo được lực đẩy để tăng giá.

 

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá có sự điều chỉnh về quanh vùng 1200 USD/oz, nhằm mục tiêu 1210 - 1217 - 1226 USD/oz, dừng lỗ khi giá phá vỡ 1190 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst

Image
icon
iconicon