Image

25/09/2023

ECB lo ngại về khủng hoảng ngân hàng trong năm 2010

 

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lo ngại v mt cuc khng hong tài chính ngân hàng na trong năm 2010 nếu suy thoái kéo dài, trang web ca t Daily Telegraph trích li mt chuyên gia v n định tài chính ca ECB là Dejan Krusec hôm Thứ Tư. Nếu có th phc hi nhanh theo hình ch V, ngân hàng s đủ mnh để vượt qua suy thoái, Dejan Krusec nói. "Nếu là hình ch U, ngân hàng s gp khó khăn. Chúng tôi hiện giám sát 25 ngân hàng quan trng chiến lược," t báo trích li Krusec khi phát biểu ti hi ngh Fitch Ratings Đông Âu. "Năm 2009 không có trở ngi gì. Các ngân hàng thuc khi s dng đồng Euro có đủ vn để gii quyết l. Khó khăn là trong năm 2010. Chúng tôi lo ngại v s kéo dài ca cuc suy thoái," Krusec nói. Tờ báo nói thêm ECB dự đoán năm nay kinh tế gim 4,6% và s chưa thể phc hi cho ti gia năm 2010 làm triệt tiêu cơ hội cho bt k đợt bt li hình ch V nào.

 

                                                                                    Theo Reuters

Image
icon
iconicon