Image

25/09/2023

DUY TRÌ QUANH VÙNG TRÊN 1230 USD/oz

Trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi tiến tới vùng 1237 USD/oz, vàng đã điều chỉnh quay trở lại vùng 1226 USD/oz và đóng cửa trên 1228 USD/oz. Diễn biến của giá đang cho thấy, lực đẩy hiện tại vẫn còn được duy trì trên vùng 1230 USD/oz. Trong phiên giao dịch sáng nay, vàng tiếp tục duy trì trên vùng 1233 USD/oz. Nhìn từ các chỉ báo kỹ thuật, điều này cũng nhiều khả năng được thể hiện trong phiên giao dịch hôm nay và nhằm các mục tiêu cao hơn quanh 1237 - 1243 USD/oz.

 Chính vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các trạng thái mua vào trên vùng 1226 USD/oz, nhằm mục tiêu 1243 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1220 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst

Image
icon
iconicon