Image

25/09/2023

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG (tiếp theo)

Mức giá dùng để tính đường trung bình di động?

Thông thường chúng ta thường sử dụng mức giá đóng cửa để áp đặt cho đường trung bình di động. Mức giá đóng cửa của 1 phiên là mức giá quan trong và được áp dụng nhiều nhất trong việc xác định nên đường trung bình di động, tuy vậy có vài kỹ thuật sử dụng các mức giá khác để tính cho đường trung bình di động như sau:

§          Giá mở cửa.

§          Giá cao nhất.

§          Giá thấp nhất.

§          Giá trung bình của 1 phiên = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/ 2.

§          Giá tiêu biểu cho 1 phiên = (Giá đóng cửa + giá cao nhất + giá thấp nhất)/ 3.

§          Giá trung bình tỷ trọng của 1 phiên = (2 x Giá đóng cửa + giá cao nhất + giá thấp nhất)/ 4.

Khoảng thời gian để tính đường trung bình di động?

Theo khuyến cáo của những nhà phân tích kỹ thuật giàu kinh nghiệm, việc sử dụng đường trung bình di động để xác định độ dài xu hướng tương ứng được liệt kê như trong bảng sau đây:

Xu hướng

Độ dài đường trung bình di động

 

 

Rất ngắn hạn

5 – 13 phiên

 

 

Ngắn hạn

14 – 25 phiên

 

 

Trung hạn mức độ thấp

26 – 49 phiên

 

 

Trung hạn

50 – 100 phiên

 

 

Dài hạn

100 – 200 phiên

 

 

 

Trung bình di động thích hợp để sử dụng cho trường hợp nào?

Với thị trường không xu hướng hoặc xu hướng quá dốc thì việc vẽ một đường trung bình di động thích hợp hơn là việc kẻ một đường xu hướng có độ dốc cao để xác định xu hướng giá.

Đường trung bình di động thích hợp sử dụng với các công cụ chỉ độ dao động giá cả hàng hóa như Stochastic, MACD, RSI, Momentum. Một vài chỉ số như Stochastic ngắn hạn biến động quá mức khiến cho chúng ta khó có thể nhìn thấy được xu hướng giá, việc vẽ một đường trung bình di động sẽ khiến cho nhà đầu tư dễ dàng nhìn thấy được xu hướng giá tổng quát.

Ưu điểm hàng đầu của đường trung bình di động là sử dụng nó để quan sát tổng quát sự thay đổi của giá cả hàng hóa. Nhà đầu tư sẽ mua hàng hóa khi đường giá nằm trên đường trung bình di động và bán ra ở trường hợp ngược lại.

Image
icon
iconicon