Image

25/09/2023

Đứng ngoài thị trường khi bảng lương được công bố

Chiến lược: Đứng ngoài thị trường cho đến khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Các trạng thái vào sau đó nên ưu tiên mua vào.

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon