Image

25/09/2023

Đứng ngoài thị trường khi bảng lương công bố

Chiến lược: Cần đứng ngoài thị trường cho đến khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Các chiến lược sau đó được ưu tiên cho các trạng thái bán ra.

 

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon