Image

25/09/2023

Dự báo xu hướng giá vàng

Sau khi thực hiện hàng loạt các phép loại trừ từ hơn 30 trường hợp thì nhận thấy 2 khả năng có thể xảy ra nhất cho giá vàng trong ngắn hạn.

 

Trường hợp I: Giá vàng giảm về quanh mức 912 USD/oz sau đó tăng mạnh lên mức 922 USD/oz và sẽ giảm sâu trở lại vùng 870 USD/oz.

Trường hợp II: Giá vàng sẽ tăng từ quanh mức 912 USD/oz lên mức 922 USD/oz và sau đó tiếp tục chinh phục mức 950 USD/oz trước khi có đợt giảm mạnh xuống dưới mức 900 USD/oz

 

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh    

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon