Image

25/09/2023

Đô la Mỹ thoát mức thấp nhất của năm 2009, thị trường theo dõi các cuộc họp ngân hàng trung ương

Đô la Mỹ đứng giá ngày Th Ba sau khi trượt xung mc thp nht ca năm nay so với Euro và mt r tin t do các s liu kinh tế kh quan và chng khoán ph Wall lên điểm gim sc hp dn v s an toàn ca đồng Đô la Mỹ. Khối công nghip M ghi nhn kết qu tt nht k t Tháng Chín và đầu tư xây dựng Tháng Tư có mức tăng mạnh nht trong tám tháng đã củng c thêm quan điểm kinh tế toàn cu đang trên đà hồi phc. Các bản báo cáo v lĩnh vc sn xut công nghip trong khi s dng đồng Euro, Anh và Trung Quc nhìn chung kh quan đã cộng hưởng cho tâm lý lc quan và thúc đẩy lnh bán tháo Đô la Mỹ hôm Th Hai.

 

Các tiền t liên quan tới hàng hóa như Đô la Australia và Đô la Canada, vốn được coi là ri ro hơn, lùi bước t mc cao nht trong tám tháng so vi Đô la Mỹ ghi được ngày Th Hai, nhưng vẫn dao động gn mc cao trên do giá du cũng tăng vọt. Tuy nhiên các giao dịch viên nói giao dịch có th nm trong mt biên độ nht định trong khong thi gian ngn trước khi ngân hàng trung ương Australia và châu Âu họp. Ngân hàng Dự tr Australia (RBA) t chc cuc hp v chính sách ngày Th Ba và theo d kiến s không tiếp tc ct lãi sut trong tháng th hai liên tiếp t mc thp k lc 3%. RBA sẽ công b quyết định ca mình lúc 04g30 gi GMT trong mt bn thông báo ngn.

 

"Giao dịch có th s chm li, ít nht là cho ti cui cuc hp ca ngân hàng trung ương Australia," Minoru Shioiri, trưởng phòng giao dch ngoi hi ti Mitsubishi UFJ Securities nói. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng trung ương Anh đều s t chc hp để hoch định chính sách vào Th Năm. Cả hai ngân hàng đều được d kiến gi nguyên chi phí vay trong ngn hn, và ECB có th cung cp thêm chi tiết v kế hoch mua tài sn nhm kích thích nn kinh tế ca mình. "Nhà đầu tư cũng có th cht lãi những tin t đã tăng đôi chút thời gian va ri, như đồng Euro, nếu cuc hp ngân hàng trung ương ở châu Âu đề cp ti vic ct lãi sut hoc mt s bin pháp phi chính thng," Shioiri nói.

 

Chỉ s Đô la Mỹ đứng ti 79,133 Yên sau khi trượt xung mc thấp nht k t gia Tháng 12 là 78,586 Yên ngày hôm trước. Euro giảm nh 0,1% xung 1,4145 Đô la Mỹ sau khi tăng lên 1,4246 Đô la Mỹ trên bng giao dch EBS vào Th Hai, mc cao nht k t cui Tháng 12. Các thị trường tài chính tăng mạnh khi General Motors Corp đệ đơn xin phá sản vào Th Hai, đây là vụ phá sn ln th ba trong lch s nước M và ln nht t trước ti gi trong khi công nghip M. Tiền tđộ ri ro hơn giảm t nhng mc cao nht ca nhiu tháng. Bng Anh gim nh 0,1% xung 1,6415 Đô la Mỹ, tut khi mc cao nht trong by tháng ghi được Th Hai là 1,6497 Đô la Mỹ. Đô la Australia rớt 0,4% xung 0,8065 Đô la Mỹ, lùi li t mc cao nht trong tám tháng là 0,8154 Đô la Mỹ, Đô la New Zealand cũng gim nh xung 0,6465 Đô la Mỹ.

 

Image
icon
iconicon