Image

25/09/2023

Đô la Mỹ giảm trước trở ngại từ phiên đấu giá trái phiếu sắp tới

 

Đồng Đô la Mỹ gim nh so vi mt r tin t ch cht hôm Th Năm, mất đi một phn tăng sau khi lãi suất trái phiếu kho bc chun ca M đạt mc cao nht trong tám tháng vào phiên trước. Đô la New Zealand nhảy vt sau khi Ngân hàng D tr New Zealand gi nguyên lãi sut, còn Đô la Australia lên giá sau khi số liu cho thy vic làm gim ít hơn dự kiến trong Tháng Năm. Giá dầu tăng và chỉ s chứng khoán Nikkei leo lên trên 10.000 điểm đạt mc cao nht trong tám tháng cũng khiến nhà đầu tư chấp nhn mo him và chuyn sang các đồng tin liên quan đến hàng hóa, các nhà giao dch nói. Tuy nhiên, giao dch toàn th trường có kh năng đạt thp ti châu Á do giới đầu tư chờ đợi cuc đấu giá trái phiếu kho bc k hn 30 năm  trong ngày với lo ngi thâm ht ngân sách ca M đang tăng cao, các nhà giao dịch nói. Biến động lãi sut ca M đã trở thành mt trong các ch đề chính trên th trường tin t do có thông tin Cục D tr Liên bang có kh năng tăng lãi suất t nay đến cui năm sau khi có số liu vic làm trong tun trước. "Th trường có v không có quan điểm chc chn khi nhìn nhn thông tin Fed nâng lãi sut cũng như đợt tăng lãi suất trái phiếu gần đây," giám đốc cao cp phòng kho qu Yousuke Hosokawa ca Chuo Mitsui Trust and Banking nói.  "Có v th trường đang xem các yếu t như biến động lãi sut trái phiếu và th trường chng khoán là cái c để mua bán," Hosokawa nói. Giá trái phiếu kho bc gim hôm Th Tư khiến lãi sut trái phiếu 10 năm tăng lên tận 4% ln đầu tiên trong vòng tám tháng qua sau cuc đấu giá trái phiếu 10 năm. "Thật khó thy Fed s sm tăng lãi suất nếu xem xét đến các yếu t kinh tế cơ bản, nhưng mặt khác hin li đang có nhiều lo ngi v lượng cung ti M," mt giao dch viên ti mt ngân hàng Nht Bn nói. "Th trường s tp trung vào bt c nhn định hay du hiu nào t nhng gì Fed có th s quyết định trong cuc hp chính sách sắp ti để thuyết phc nhà đầu tư an tâm hơn khi mua trái phiếu kho bc," ông nói.

 

Các biến động trên th trường đã có tính đến giá tr tng sn phm quc ni đã điều chnh ca Nht Bn trong quý mt, theo đó GDP đã giảm 3,8% so vi quý trước đó, thấp hơn mức d báo gim 4% ca các nhà kinh tế. Ch s Đô la Mỹ, thước đo của đồng tin này vi sáu tin t ch cht khác, gim 0,3% xung 80,032 điểm so vi cui phiên Th Tư trên thị trường M. Đồng Euro tiến 0,3% lên 1,4022 Đô la và tăng 0,2% lên 137,45 Yên. Đô la Mỹ h 0,1% xung 98,01 Yên Ngân hàng trung ương Nga nói hôm Thứ Tư họ s đa dạng hóa d tr ngoi hi bng cách gim vic mua trái phiếu kho bc M và mua trái phiếu do IMF bo lãnh. Điều đó đã kéo đồng Đô la Mỹ xung nhưng sau đó Đô la lại hi phc, và gii phân tích nói kế hoch hn chế mua đồng Đô la Mỹ ca Nga s cn thi gian. Đô la New Zealand lên giá sau khi Ngân hàng Dự tr New Zealand (RBNZ) gi nguyên lãi sut ti mc thp k lc 2,5%, ln gi lãi sut đầu tiên trong gn m

Image
icon
iconicon