Image

25/09/2023

Điều chỉnh giảm sâu - Chiến lược giao dịch

Chiến lược:

Bán quanh mức: 1007.50

Mục tiêu: 995

Dừng lỗ: 1012

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon