Image

25/09/2023

Đang hướng đến mục tiêu - Chiến lược giao dịch

Chiến lược:

 

Bán quanh mức 997.00

Mục tiêu: 987.00

Dừng lỗ: 1000.00

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon