Image

25/09/2023

Chuẩn bị cho một đơt tăng giá

Giá vàng chuẩn bị hoàn thanh xu hướng điều chỉnh giảm giá chuẩn bị cho một giai đoạn tăng giá mới.

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh       

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon