Image

25/09/2023

Chiến lược tuần

 

Chiến lược tuần: Mua vào quanh mức 944. Mục tiêu: 970. Dừng lỗ: 934

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon