Image

25/09/2023

Chiến lược theo cạnh của Tam Giác

Chiến lược chi cạnh d của Tam Giác

·          Mua quanh mức 1057

·          Mục tiêu 1064

·          Dừng lỗ: 1053

Khi giá tiếp cận quanh mức 1064 cần cân nhắc các lệnh bán ra theo cạnh e.

 

Chiến lược cho cạnh e của Tam Giác

·          Bán quanh mức 1065

·          Mục tiêu 1050

·          Dừng lỗ: 1070

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon