Image

25/09/2023

Chiến lược phiên Âu, Mỹ

Chiến lược: Bán quanh mức 979. Mục tiêu 964. Dừng lỗ: 990

                                                            Phạm Tự Quốc Minh    

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon