Image

25/09/2023

Chiến lược phiên Âu, Mỹ

Chiến lược:

Mua vào quanh mức: 998.00

Mục tiêu: 1010.00

Dừng lỗ: 993.00

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon