Image

25/09/2023

Chiến lược phiên Âu - Mỹ

Chiến lược:

·          Mua vào quanh mức 1030

·          Mục tiêu 1040

·          Dừng lỗ: 1025

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon