Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh trong quá trình điều chỉnh của vàng

Chiến lược kinh doanh trong quá trình điều chỉnh của vàng

 

Bán ra quanh mức 964. Mục tiêu: 957. Dừng lỗ: 967.

Khi giá vàng giảm về 955 thì có thể xem xét để mua vào với các trạng thái nhỏ kỳ vọng giá vàng sẽ hướng trở lại mức 970 và dừng lỗ nếu giá vàng trượt dưới mức 950.

 

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon