Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh phiên Âu và Mỹ

Chiến lược kinh doanh phiên Âu và Mỹ

Mua vào quanh mức 952.50. Mục tiêu: 959.00. Dừng lỗ: 949.50.

(Các chiến lược sẽ liên tục được cập nhật)

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon