Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh phiên Âu và Mỹ

Chiến lược: Bán quanh mức 949. Mục tiêu: 930. Dừng lỗ: 954

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon