Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh phiên Âu, Mỹ

Chiến lược: Bán quanh mức 947. Mục tiêu: 930. Dừng lỗ: 952.00

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon