Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh phiên Âu, Mỹ

Chiến lược: Mua vào với trạng thái nhỏ quanh mức 954. Mục tiêu 960. Dừng lỗ: 950.

                  Bán ra quanh mức 960. Mục tiêu: 940. Dừng lỗ: 970

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon