Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh phiên Âu, Mỹ

 

Từ đồ thị vàng bên dưới chúng tôi nhận thấy xu hướng đầu cơ giá lên vẫn được đánh giá cao. Và vùng hỗ trợ mạnh của được đặt tại mức 993 USD/oz các mục tiêu tiếp tiếp theo trong xu hướng  tăng hiện tại là 1014USD/oz xa hơn là 1032USD/oz.

 

Chiến lược: Mua quanh mức: 997.50 USD/oz

                    Mục tiêu:           1012 USD/oz

                    Cắt lỗ:                990  USD/oz

 

Nguyễn Ngọc Tín

Chuyên viên tư vấn vàng và ngoại tệ Eximbank.

Image
icon
iconicon