Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh phiên Âu, Mỹ

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1102

·          Mục tiêu: 1092

·          Dừng lỗ: 1108

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon