Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh phiên Á

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1061

·          Mục tiêu: 1050

·          Dừng lỗ: 1067.60

Nếu giá giảm quá 1047 thì tiếp tục vào các lệnh bán ra với mục tiêu 1035

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon