Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh đầu ngày

Chiến lược:

 

Mua vào quanh mức 993.50

Mục tiêu 1003.50

Dừng lỗ: 987.50

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon