Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh đầu ngày

Chiến lược

·          Bán quanh mức: 1067

·          Mục tiêu: 1050

·          Dừng lỗ: 1074

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon