Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh đầu ngày

Chiến lược:

·          Bán quanh mức: 1139

·          Mục tiêu: 1127

·          Dừng lỗ: 1144

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon