Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh của Oil N Gold

Vàng giảm sâu vào ngày hôm qua như nhận định của chúng tôi khi vàng tiếp cận vùng kháng cự và bị ảnh hưởng bởi yếu tố kỹ thuật tạo nên sự đảo chiều xu hướng giá. Hiện tại, một sự điều chỉnh nhẹ là cần thiết trước khi tiếp tục xu hướng giảm giá được dự đoán là cơ bản trong suốt ngày giao dịch hôm nay dựa trên mô hình nến bao phủ đóng cửa dưới đường trung bình giảm đơn 50 thể hiện trên biểu đồ ngày. Chúng tôi nghĩ rằng sự điều chỉnh được đề cập có thể sẽ có giá trị hữu hạn từ điểm hỗ trợ được tính theo phương pháp pivot và vùng kháng cự 942.00.

Khung giao dịch ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ chính tại 907.00 và kháng cự chính 966.00.

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi vùng 820.00 chưa bị xâm phạm với các mục tiêu là 1035.00 và 1060.00.

Hỗ trợ: 935.00, 932.00, 927.00, 922.00, 912.00

Kháng cự: 942.00, 948.00, 952.00, 956.00, 960.00

Khuyến cáo: Như minh họa trên biểu đồ và cách giải thích hợp lý trên, chiến lược cụ thể của chúng tôi như sau:

Bán 941.00

Mục tiêu 928.00

Dừng lỗ trên 952.00

 

Image
icon
iconicon