Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 31/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1167 – 1180 – 1187

Các mức kháng cự:     1209 – 1219 – 1227

Giá hiện tại:                            1198.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1209 USD/oz với mục tiêu 1187 – 1180 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1209 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1219  & 1227 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon