Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 31/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1373 – 1388 – 1397

Các mức kháng cự:     1430 – 1445 – 1452

Giá hiện tại:                            1418.67

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1397 USD/oz với mục tiêu 1430 – 1445 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1397 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1388  & 1373 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon